Skip to content
https://dinudis.pl/wp-content/uploads/2023/10/banner_kursy.jpg

Czym jest ADR?

Ten enigmatyczny skrót przypomina nazwę stacji telewizyjnej lub odkurzacza. Co to jest ADR? To skrót od nazwy międzynarodowej konwencji regulującej przewóz drogowy ładunków niebezpiecznych. Co to znaczy ADR?

Skrót pochodzi od francuskojęzycznej nazwy konwencji, czyli Accord relatif au transport international des marchandises Dangereuses par Route. Ta międzynarodowa umowa została zawarta w 1957 roku, a obecnie należy do niej ponad 50 krajów świata, w tym Polska i wszystkie kraje Europy.

Jej zapisy są co dwa lata nowelizowane, aby prawo nadążało za rozwojem gospodarki i technologii. Polska należy do sygnatariuszy ADR od 1975 roku. Czym jest ADR?

Po co ten cały ADR? 

Co to jest ADR? Upraszczając, to paszport do bezpiecznych przewozów tego, co niebezpieczne, a zarazem droga do większych zysków i bardziej lukratywnych kontraktów. W momencie uzyskania uprawnień ADR przed kierowcą, jak i jego pracodawcą otwiera się wachlarz możliwości.

Czym jest ADR? Dzięki posiadaniu licencji można przewozić bezpiecznie i legalnie materiały wybuchowe, a także gazy, jak również łatwopalne ciecze. Do materiałów objętych regulacją ADR należą również substancje utleniające, toksyczne i radioaktywne oraz żrące. Znajomość zasad ADR nie jest powszechna, czego nie ułatwia również ogromna objętość samej umowy.

W celu zdobycia licencji na przewozy materiałów niebezpiecznych należy skorzystać z pomocy specjalistów. Jak zdobyć zaświadczenie ADR?

ADR – dlaczego jest tak ważne?

Aby móc przewozić towary niebezpieczne po polskich drogach, konieczne jest zdobycie specjalnych uprawnień. Do kursu i egzaminu z przepisów ADR można podejść po ukończeniu 21 lat, posiadając komplet uprawnień wymaganych przez ustawę o transporcie drogowym oraz ustawę o ruchu drogowym.

Co ważne, nie ma określonego czasu posiadania prawa jazdy kat. B i C, który jest wymagany przy próbie zdobycia licencji. Na czym polega takie szkolenie i co to jest kurs ADR? To zajęcia z teorii i praktyki wynikającej ze stosowania przepisów ADR. Szkolenie kończy się egzaminem, którego pozytywne ukończenie oznacza zdobycie zaświadczenie o przysługujących uprawnieniach.

Kursy ADR są dostępne w atrakcyjnej cenie w Dinudis. Wymagania stoją nie tylko przed kierowcami. Muszą je spełniać także pojazdy, które powinny być dostosowane do przepisów umowy oraz oznakowane specjalnymi tablicami ADR.

ADR – normy, które trzeba znać

Umowa ADR składa się z zapisów części głównej oraz dwóch załączników. W pierwszym z aneksów znajdują się przepisy ogólne i te dotyczące materiałów i przedmiotów niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacją. W drugim przeczytamy o wymaganiach dotyczących środków transportu, ich konstrukcji, dokumentacji i wyposażenia.

Umowa ADR dzieli ładunki na klasy i podklasy. Czym jest ADR? Klasa 1 obejmuje materiały wybuchowe, z podziałem na podklasy według stwarzanych zagrożeń, jak rozrzut, wybuch masowy, pożar i inne.

Klasa 2 obejmuje niebezpieczne gazy, w tym palne i niepalne oraz trujące i nietrujące.

Klasa 3 to materiały ciekłe zapalne, zaś klasa 4 to substancje stałe zapalne, w tym podklasy materiałów samoreaktywnych, polimeryzujących oraz materiałów samozapalnych i wytwarzających gazy w zetknięciu z wodą.

Klasa 5 jest poświęcona substancjom utleniającym, w tym materiałom organicznym, a klasa 6 substancjom toksycznym, z podklasami poświęconymi materiałom trującym i zakaźnym.

Klasa 7 odpowiada materiałom radioaktywnym, a następna o numerze 8 substancjom żrącym. Zestawienie zamyka klasa 9, która obejmuje różne materiały niebezpieczne.

Klasy zagrożeń ADR

To nie koniec. W ramach klasy 2 zgrupowano 9 rodzajów ładunków gazowych, które należą również do klas 3-9.

To gaz sprężony, skroplony, schłodzony skroplony, rozpuszczony, pojemniki aerozolowe i naczynia, gazy niesprężone, chemikalia pod ciśnieniem, gazy zaadsorbowane i inne. Podporządkowano im osobne kody klasyfikacyjne zagrożeń, podobnie jak pozostałym materiałom z innych klas.

Materiały niebezpieczne dzieli się także na 3 grupy pakowania. Dlaczego te podziały są tak ważne i czym jest ADR? Dzięki nim wiadomo, jakich procedur używać w razie zagrożenia, a także jakie dobre praktyki związane z ich transportem należy wdrażać.

Najważniejszy jest bezpieczny załadunek, przewóz i wyładunek oraz właściwie oznakowanie ładunków. Umowa ADR określa szczegółowo również te zasady. Bez ich znajomości łatwo nie tylko o wysoki mandat, ale również o stworzenie zagrożenia katastrofą ekologiczną.

ADR w praktyce

Wielu transportowców może nie zdawać sobie sprawy, że ładunki jakie mają przewieźć, należą do towarów objętych umową ADR. Przykładowo klasa 1, czyli materiały wybuchowe, obejmuje nie tylko ładunki wojskowe, ale również popularne środki pirotechniczne.

Także przewóz alkoholu w cysternie, np. spirytusu, jest objęty umową ADR z racji na właściwości zapalające. Do towarów objętych umową należą też akumulatory samochodowe, a nawet z pozoru niegroźne zapalniczki. Wśród towarów niebezpiecznych znajdują się także perfumy zawierające rozpuszczalniki. Uprawnienia ADR są konieczne także do przewozu smoły.

Z racji na charakter przewożonych towarów, mogą być one oznaczone znakami informującymi o kierunku pakowania i składowania, np. pionowo. Wiedzę na temat zasad ADR można zdobyć podczas profesjonalnych kursów.

Co grozi za przewóz materiałów niebezpiecznych bez ADR?

Te i inne normy oraz co niosą za sobą w praktycznym użyciu można poznać podczas szkolenia. Kursy online ADR gromadzą co roku coraz więcej chętnych. Dołącz już dziś. Nie warto lekceważyć zapisów ADR.

Co to jest mandat za brak uprawnień przy wielotysięcznym zysku – pomyśli zapewne niejeden przewoźnik. Warto jednak przestrzegać przepisów, bo wykrycie braku uprawnień skutkuje zakazem dalszej jazdy, niedostarczeniem ładunku, problemami z kontrahentem, a nade wszystko sowitą karą pieniężną i postępowaniem administracyjnym.

W razie gdy dojdzie do wypadku scenariusz może być znacznie gorszy. Dlatego oprócz obowiązku szkoleń kierowców, umowa ADR nakłada na przewoźnika obowiązek wyznaczenia doradcy ds. bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Szkolenie ADR nauczy jak obchodzić się z niebezpiecznymi materiałami, a zdobyta wiedza pozwoli uniknąć przykrych konsekwencji i rozwijać bezpieczny transport wszelkich materiałów.

https://dinudis.pl/wp-content/uploads/2023/10/banner_kursy.jpg

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty?

Wypełnij formularz.

Skontaktujemy się 
z Tobą jak najszybciej.

576 700 088 pon-pt godz. 8:00 - 16:00