Skip to content
https://dinudis.pl/wp-content/uploads/2024/04/kim-jest-doradca-adr2-e1713343373783.jpg

Przedsiębiorstwa zajmujące się przewozem materiałów niebezpiecznych muszą dostosować się do licznych wymogów określonych zarówno przez przepisy krajowe, jak i zagraniczne. Jednym z nich jest konieczność wyznaczenia doradcy ADR w firmie. Ten obowiązek wprowadzony na mocy międzynarodowej Umowy ADR ma na celu przede wszystkim zwiększenie bezpieczeństwa procesów transportowych. Kim jest doradca ADR, kiedy jest potrzebny i dlaczego warto korzystać z jego usług?

Kim jest doradca ADR?

Doradca ADR w firmie odpowiada za pomoc w organizacji transportu towarów (oraz odpadów) niebezpiecznych według obowiązujących w tym zakresie przepisów, dążąc do zapewnienia bezpieczeństwa na jak najwyższym poziomie. Do jego zadań należy więc wspieranie działań, które zapobiegają zagrożeniom dla mienia, osób oraz środowiska.

Aby w pełni zrozumieć, kim jest doradca ADR i jak ważną odgrywa rolę w przedsiębiorstwie zajmującym się przewozem towarów niebezpiecznych, warto przedstawić wymagania, które powinna spełniać osoba na tym stanowisku. Należą do nich między innymi obowiązek posiadania wykształcenia wyższego i ukończenia kursu doradczego, a także bycia niekaranym za umyślnie popełnione przestępstwo. Doradca ADR powinien ponadto złożyć pozytywny wynik egzaminu państwowego przed komisją egzaminacyjną podlegającą pod Dyrektora Transportowego Dozoru Technicznego. Jego uprawnienia są ważne przez okres 5 lat, a po ich upływie, aby kontynuować działalność, musi zdać ponownie egzamin.

Doradca ADR w firmie

Jako doradca ADR w przedsiębiorstwie może być zatrudniona osoba z wewnątrz, która zdobyła stosowne uprawnienia lub podmiot zewnętrzny. Jeśli szukają Państwo takiej firmy, zachęcamy do zapoznania się z naszą ofertą. Doradztwo ADR w Dinudis to kompleksowe wsparcie w zakresie przewozu materiałów niebezpiecznych. W ramach usługi zapewniamy między innymi weryfikację zgodności towarów z obowiązującymi przepisami oraz sporządzanie sprawozdań powypadkowych czy rocznych. Jesteśmy na rynku od 20 lat i zatrudniamy najlepszych specjalistów, dlatego warto nam zaufać. Poza doradztwem prowadzimy też kursy ADR we Wrocławiu oraz szkolenia – być może zainteresuje Państwa również ta oferta.

Kto musi mieć doradcę ADR?

Kto musi mieć doradcę ADR? Obowiązek wyznaczenia osoby na to stanowisko dotyczy wszystkich firm zajmujących się przewozem towarów niebezpiecznych. Co istotne definicja przewozu jest w tym przypadku bardzo szeroka. Obejmuje nie tylko sam transport niebezpiecznych przesyłek, ale także ich nadawanie, napełnianie, pakowanie, załadunek czy rozładunek. Zatem kto musi mieć doradcę ADR? Powinny z nim współpracować zarówno firmy zajmujące się transportem towarów niebezpiecznych sensu stricto, jak i ich nadawcy (np. zakłady chemiczne, producenci z branży automotive), którzy działają w imieniu swoim lub innych przedsiębiorstw.

O tym, kiedy jest potrzebny doradca ADR, decyduje więc rodzaj przesyłki. Za towary niebezpieczne uznaje się wszelkie substancje i materiały, które w świetle obowiązujących przepisów zostały uznane za mogące stwarzać zagrożenie dla zdrowia ludzi i zwierząt czy środowiska. Ich dokładną klasyfikację zawiera wspomniana już Umowa ADR. To właśnie w niej można znaleźć szczegółowe instrukcje dotyczące tego, kiedy jest potrzebny doradca ADR.

Czy warto mieć doradcę ADR?

Jak zostało już powiedziane, w działalność każdego przedsiębiorstwa zajmującego się transportem niebezpiecznych ładunków powinien być włączony doradca ADR. Czy warto go mieć do swojej dyspozycji, abstrahując od faktu, że wymaga tego prawo? Oczywiście. Doradca ADR w firmie pomaga zapobiegać różnego rodzaju zagrożeniom związanych z przewozem towarów niebezpiecznych. Dzięki niemu spada ryzyko wypadków, awarii czy innych nieprzewidzianych incydentów, co przekłada się na maksymalne bezpieczeństwo.

Za tym, czy warto mieć doradcę ADR, przemawiają także inne korzyści. Wsparcie wykwalifikowanej osoby umożliwia bycie na bieżąco ze wszystkimi przepisami, które w świecie transportu zmieniają się jak w kalejdoskopie. Do głównych obowiązków doradcy ADR należy między innymi sporządzanie rocznego sprawozdania z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych za dany rok kalendarzowy. Przedsiębiorstwa, które nie złożą dokumentu do 28 lutego, muszą liczyć się z ryzykiem otrzymania mandatu. 

Doradca ADR jest także nieoceniony w sytuacjach kryzysowych, przyczyniając się do szybszego rozwiązania problemów i ograniczenia szkód. Może ponadto organizować szkolenia dla pracowników firmy, poszerzając ich wiedzę z zakresu obchodzenia się z towarami niebezpiecznymi i przygotowując zespół do reagowania na różne sytuacje.

Mając świadomość powyższych korzyści, nie ulega wątpliwości, czy warto skorzystać z usług doradcy ADR. To nie tylko sposób na działanie w zgodzie z obowiązującymi przepisami, ale także zapewnienie bezpieczeństwa i usprawnienie wszystkich procesów związanych z transportem materiałów wysokiego ryzyka.

https://dinudis.pl/wp-content/uploads/2024/04/kim-jest-doradca-adr2-e1713343373783.jpg

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty?

Wypełnij formularz.

Skontaktujemy się 
z Tobą jak najszybciej.

576 700 088 pon-pt godz. 8:00 - 16:00