Doradztwo

DORADZTWO ADR
Oferujemy Państwu usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów Umowy ADR, Dział 1.8.3 oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych doradców.
Gwarantujemy kompleksową obsługę na każdym etapie współpracy.

Oferowane prze nas usługi doradcze obejmują:
•  śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych
 doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w tym pako-wania, napełniania, załadunku lub rozładunku
  przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla przedsiębiorstwa oraz władz lokalnych
  opracowanie wymaganych procedur
  organizację szkoleń stanowiskowych dla pracowników firmy
  sporządzanie sprawozdań powypadkowych

DORADZTWO RID
Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych dnia 19 sierpnia 2011 r. (Art. 15) nakłada obowiązek na każdego uczestnika operacji transportowej towarów niebezpiecznych wyznaczenia co najmniej jednego doradcy do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Obowiązek wy-znaczenia doradcy wynika również z rozdziału 1.8.3.1 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID.

Oferowane przez nas usługi doradcze obejmują:
doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie pakowania, napełniania, załadunku, rozładunku
organizowanie szkoleń stanowiskowych dla pracowników firmy
przygotowanie rocznego sprawozdania do UTK
sporządzanie sprawozdań po wypadkowych

 

DORADZTWO IATA
Oferowane przez nas usługi doradcze obejmują:
klasyfikację towarów niebezpiecznych
sprawdzenie dodatkowych ograniczeń dla portów
dobór opakowań
przygotowanie Deklaracji Nadawcy ( Shipper’s Declaration for Dangerous Goods )
organizowanie szkoleń

 

DORADZTWO IMDG
Oferowane przez nas usługi doradcze obejmują:
kompleksowe doradztwo w zakresie wymagań Kodeksu IMDG
szkolenia
przygotowanie dokumentacji

Zapraszamy do kontaktu

kontakt

Biuro

Dinudis Spółka Jawna

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

NIP: 8943135048

KRS: 0000757622

Siedziba

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Kom: 505-877-894, 600-947-531,

Email: j.dinudis@icloud.com

Rachunek bankowy - Alior Bank 93 2490 0005 0000 4500 4836 4844