Kurs ADR: KURS PODSTAWOWY

<strong>Wrocław</strong>, CS Dinudis ul. Pilczycka 163 Wrocław, CS Dinudis ul. Pilczycka 163

Zapisy na bieżąco Zapisy na bieżąco

24 godziny dydaktyczne - 3 dni 24 godziny dydaktyczne - 3 dni

cena: 500 zł

KURS PODSTAWOWY

Opis kursu:
• Celem kursu podstawowego jest odpowiednie przygotowanie kierowców zawodowych do transportu materiałów niebezpiecznych tak aby nie narażali siebie oraz pozostałych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

• Przygotowanie uczestnika kursu do egzaminu państwowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem z wyłączeniem klasy 1 (Materiały wybuchowe) i Klasy 7 ( Materiały promieniotwórcze).

Wymogi dla uczestników kursu:
✓ ukończone 21 lat
✓ spełnia wymogi ustawy o transporcie drogowym
✓ zdjęcie kolorowe, patrząc na wprost

Program szkolenia:

 • wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych,
 • główne rodzaje zagrożeń,
 • informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 • działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
 • obowiązki kierowcy związane z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 •  środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej,
 • informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 • ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
 • ochrona towarów niebezpiecznych


Egzamin:
Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, egzamin składa się z 30 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zdany wynikiem pozytywnym w przypadku gdy, uczestnik udzieli co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut.

Uprawnienia:
Uprawnienia wydawane są przez Urząd Marszałkowski w terminie do 10 dni od daty egzaminu. Istnieje możliwość odbioru uprawnień osobiście w Urzędzie Marszałkowskim lub listem poleconym na adres wskazany przez uczestnika egzaminu. Uprawnienia są ważne 5 lat

Miejsce szkolenia:
Centrum Szkoleniowe Dinudis
ul. Pilczycka 163
54-144 Wrocław

Koszt kursu:
• Cena kursu podstawowego to 500 zł brutto / 1 osoba + 50,50 zł do Urzędu Marszałkowskiego za zaświadczenie ADR
• Cena kursu przedłużającego to 400 zł brutto / 1 osoba + 50,50 zł do Urzędu Marszałkowskiego za zaświadczenie ADR

Wybierz termin

Zapisz się

kontakt

Biuro

Dinudis Spółka Jawna

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

NIP: 8943135048

KRS: 0000757622

Siedziba

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Kom: 505-877-894, 600-947-531,

Email: j.dinudis@icloud.com

Rachunek bankowy - Alior Bank 93 2490 0005 0000 4500 4836 4844