Kurs ADR: SPECJALISTYCZNY – CYSTERNY

<strong>Wrocław</strong>, CS Dinudis ul. Pilczycka 163 Wrocław, CS Dinudis ul. Pilczycka 163

Zapisy na bieżąco Zapisy na bieżąco

16 godzin dydaktycznych - 2 dni 16 godzin dydaktycznych - 2 dni

cena: 450 zł

KURS SPECJALISTYCZNY W ZAKRESIE PRZEWOZU DROGOWEGO TOWARÓW NIEBEZPIECZNYCH W CYSTERNACH

Opis kursu:
• Celem kursu specjalistycznego jest odpowiednie przygotowanie kierowców zawodowych do transportu materiałów niebezpiecznych tak by nie narażali siebie oraz pozostałych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

• Przygotowanie uczestnika do egzaminu państwowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach stałych lub odejmowalnych powyżej 3000 litrów jak również pojazdach baterii, kontenerach-cysternach, cysternach przenośnych, wieloelementowych kontenerach do przewozu gazy MEGC.

Wymogi dla uczestników kursu:
✓ ukończone 21 lat
✓ spełnia wymogi ustawy o transporcie drogowym
✓ posiada ważne uprawnienia ADR w zakresie podstawowym
✓ zdjęcie kolorowe, patrząc na wprost

Program szkolenia:
• zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku

• szczególne wymagania dotyczące pojazdów

• ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern

• dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

Egzamin:
Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, egzamin składa się z 18 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zdany wynikiem pozytywnym w przypadku gdy, uczestnik udzieli co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi 40 minut.

Uprawnienia:
Uprawnienia wydawane są przez Urząd Marszałkowski w terminie do 10 dni od daty egzaminu. Istnieje możliwość odbioru uprawnień osobiście w Urzędzie Marszałkowskim lub listem poleconym na adres wskazany przez uczestnika egzaminu. Uprawnienia są ważne 5 lat

Miejsce szkolenia:
Centrum Szkoleniowe Dinudis
ul. Pilczycka 163
54-144 Wrocław

Koszt kursu:
• Cena kursu specjalistycznego to 400 zł brutto / 1 osoba + 50,50 zł do Urzędu Marszałkowskiego za zaświadczenie ADR;
• Cena kursu przedłużającego to 300 zł brutto / 1 osoba + 50,50 zł do Urzędu Marszałkowskiego za zaświadczenie ADR;

Wybierz termin

Zapisz się

kontakt

Biuro

Dinudis Spółka Jawna

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

NIP: 8943135048

KRS: 0000757622

Siedziba

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Kom: 505-877-894, 600-947-531,

Email: j.dinudis@icloud.com

Rachunek bankowy - Alior Bank 93 2490 0005 0000 4500 4836 4844