Szkolenie okresowe kierowców – kod 95, świadectwo kwalifikacji

KOD 95, szkolenie okresowe

KOD 95, OKRESOWE

Kod 95 wpisane są w prawie jazdy zawodowego kierowcy po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, obowiązek i terminy wpisów reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r.

Kod 95 sprowadza się do zapisu „95.DD.MM.RRRR.” Umieszczona na początku liczba „95” jest urzędowym określeniem uprawnień do zawodowego kierowania pojazdami, potwierdzonych odpowiednimi kwalifikacjami. Znajdująca się za liczbą „95” data to informacja o terminie ważności ostatniego odbytego szkolenia okresowego lub kursu kwalifikacyjnego.

W dniu zakończenia ważności ”kodu” właściciel dokumentu traci prawo do wykonywania zawodu. Aby uzyskać kod 95 należy zaliczyć wcześniej szkolenie oraz uzyskać stosowne badania lekarskie i psychologiczne.

Szkolenie odbywa się w formie e-learning.

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla wszystkich kierowców wykonujących transport. Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowych szkoleń w zakresie przewozu rzeczy lub osób. Szkolenie to należy odnawiać co 5 lat.

Obowiązek odbycia 35-godzinnego szkolenia dotyczy kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C do września 2009 lub prawo jazdy kategorii D do września 2008, oraz przedłużenia ważności prawa jazdy kat. C lub D po upływie 5 lat, od uzyskania poprzedniego zaświadczenia.

Kursy rozpoczynamy każdego dnia.
Ośrodek otwarty 7 dni w tygodniu
.

Kod 95 – co musisz wiedzieć o szkoleniach okresowych kierowców?

Co oznacza kod 95 i jak często trzeba go odnawiać? Jakie warunki musisz spełnić, żeby przystąpić do szkolenia przedłużającego uprawnienia? Czy po kursie zdaje się egzamin? Sprawdź aktualne informacje na temat dokumentów potrzebnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy w transporcie drogowym.

Co to jest kod 95?

To zapis na tylnej stronie prawa jazdy albo w karcie kwalifikacji kierowcy. Potwierdza, że jego właściciel ma uprawnienia kierowcy zawodowego. Następujący po nim ciąg liczb to data, kiedy mija termin ważności kursu kwalifikacyjnego lub szkolenia okresowego. Żeby uprawnienia nie przepadły, trzeba przejść kolejne badania lekarskie i psychotechniczne oraz wziąć udział w szkoleniu okresowym. Tylko w takim przypadku nie straci prawa do wykonywania zawodu.

Jakie kwalifikacje daje kierowcom kod 95?

Kod 95 stanowi podstawę weryfikacji w Unii Europejskiej. Dzięki niemu służby kontrolne wiedzą, że kierowca ma uprawnienia do zawodowego kierowania pojazdami. Jeśli chcesz pracować na trasach międzynarodowych, musisz odbyć szkolenie, by zdobyć ten kod. Niezależnie od tego, czy przewozisz ludzi, czy produkty, jeśli robisz to w celach zarobkowych, potrzebujesz kodu 95. To uzupełnienie prawa jazdy kat. D1, D1+E, D i D+E (kursu na przewóz osób) oraz kat. C1, C1+E, C, C+E (kursu na przewóz rzeczy).

Po co jest szkolenie okresowe dla kierowców?

Ma odświeżyć i uaktualnić wiedzę potrzebną do zawodu kierowcy odpowiedzialnego za przewóz ludzi i materiałów. Przedłuża ważność prawa jazdy w kategoriach: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E i skutkuje automatycznym wpisaniem kodu 95 do dokumentów.

Zakres szkolenia okresowego dla kierowców zawodowych

Podczas zajęć kierowcy aktualizują wiedzę z zakresu stosowania przepisów, a także obsługi, logistyki i bezpieczeństwa pod kątem zdrowia, środowiska i ruchu drogowego. W przypadku szkolenia nie ma egzaminu. Zamiast tego kierowca dostaje świadectwo kwalifikacji zawodowej i wpis w odpowiedniej rubryce prawa jazdy,

Kto może się zgłosić na szkolenie okresowe?

Kursy dotyczą kierowców, którzy zajmują się transportem rzeczy lub osób i mają aktualne uprawnienia, których ważność niebawem się kończy.

Oprócz nich do takiego szkolenia mogą przystąpić osoby, które nie mają w tej chwili uprawnień, ale uzyskały prawo jazdy kategorii:

  • C1, C1+E, C, C+E przed 1. września 2009 r.,
  • prawo jazdy kategorii D1, D1+E, D i D+E przed 10. września. 2008 r.

Osoba przystępująca do szkolenia musi:

  • przebywać w Polsce co najmniej 185 dni w roku w powodów osobistych lub zawodowych albo studiować przez co najmniej 6 miesięcy,
  • pracować w polskim przedsiębiorstwie na terenie RP i zajmować się przewozem na jego rzecz.

Ważnym aspektem jest posiadanie ważnego prawa jazdy odpowiedniej kategorii, profilu kierowcy zawodowego (PKZ) i świadectwa kwalifikacji zawodowej.

Kierowcy przed ukończeniem 60. roku życia przechodzą szkolenia przed upływem 5 lat, a Ci, którzy przekroczyli ten wiek, muszą robić to co 30 miesięcy.

Dokumenty potrzebne do przedłużenia uprawnień do przewozu rzeczy lub osób

Ostatni przepis regulujący przyznawanie kodu 95, to rozporządzenie ministra infrastruktury i budownictwa z dnia 24. lutego 2016 r. w sprawie wydawania dokumentów, stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami. Na jego podstawie do urzędu należy złożyć:

  • aktualne prawo jazdy w zakresie uprawnień: C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E,
  • poprzednie świadectwo kwalifikacji zawodowej,
  • zaświadczenie o ukończeniu kwalifikacji lub szkolenia okresowego,
  • orzeczenie lekarskie i psychologiczne,
  • fotografię taką samą jak do dowodu osobistego i paszportu,
  • wniosek.

Nie zwlekaj do ostatniej chwili. Odnów kod 95, nie ryzykując przestoju w pracy. Zgłoś się na szkolenie okresowe. Obejmuje ono 35 godzin zajęć teoretycznych (21 zagadnień podstawowych i 14 z tematyki, któą można samemu sobie wybrać, np. z mocowania ładunków).

Zapytaj o termin

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kontakt

Biuro

Dinudis Sp. z o.o.

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

NIP: 8943202974

KRS: 0001013366

Siedziba

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Kom: 505-877-894, 600-947-531,

Email: j.dinudis@icloud.com

Rachunek bankowy - PKO Bank Polski 53 1020 5242 0000 2302 0589 8806