Szkolenie BHP i szkolenie PPOŻ

SZKOLENIE: BHP I PPOŻ

czas trwania szkolenia : czas trwania szkolenia :

BHP I PPOŻ

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.

Szkolenia są prowadzane w profesjonalny i ciekawy sposób. Dostosowujemy każde szkolenie do indywidualnych potrzeb klienta i zakresu działalności.

Usługa z zakresu BHP obejmuje:

 • wstępne szkolenie BHP, które jest prowadzone w formie instruktażu
 • okresowe szkolenia BHP dla każdej grupy zawodowej,
 • audyt BHP
 • odpowiednią kontrolę stanu BHP uwzględniającą konkretne zagadnienia lub kontrolę kompleksową
 • systematyczne tworzenie analiz stanu BHP
 • ocenianie ryzyka zawodowego
 • przygotowanie niezbędnych stanowiskowych i ogólnych instrukcji BHP
 • doradztwo z zakresu aktualnych przepisów pod kątem BHP
 • niezbędna pomoc podczas postępowania powypadkowego i przygotowanie dokumentacji powypadkowej
 • prowadzenie rejestrów BHP, które są wymagane przez prawo pracy,
 • doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki,
 • pomoc przy wyborze odpowiednich środków ochrony zbiorowej i indywidualnej
 • tworzenie tabel norm przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej
 • wykonywanie wszelkich czynności i spełnianie obowiązków jakie wynikają z rozporządzenia o służbie BHP

Usługi i szkolenie PPOŻ

Szkolenia PPOŻ pozwolą Państwu zapoznać się z tematem ochrony przeciwpożarowe, udzielą niezbędnej wiedzy na wypadek sytuacji zagrożenia pożarowego.
W ramach tej usługi oferujemy:

 • Instrukcje bezpieczeństwa pożarowego
 • Instruktaż użycia podręcznych środków gaśniczych – szkolenie praktyczne
 • Przeglądy kontrolne i naprawy gaśnic
 • Szkolenie z zakresu prowadzenia ewakuacji z miejsc zagrożonych

Szkolenia BHP dla pracowników i pracodawców

Szkolenia BHP są obowiązkowe, ponieważ pracownik nie może podjąć pracy, jeśli nie zna specyfiki stanowiska, Musi wiedzieć, jakie panują na nim warunki pracy, żeby poprawnie wykonywać obowiązki. Powinien mieć też świadomość o możliwych zagrożeniach.

Szkolenie wstępne BHP – dwie ważne części

Część ogólna obejmuje ogólne przepisy BHP obowiązujące w firmie, zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i przepisy kodeksy pracy Tę część odbywają nowo zatrudnieni pracownicy, studenci na praktykach i uczniowie, poznający praktyczną naukę zawodu.

Część stanowiskowa przedstawia wszystkie zasady oraz normy, które pozwolą pracownikom bezpiecznie pełnić obowiązki. Uczestnicy dowiadują się, jakie czynniki środowiska pracy mogą doprowadzić do wypadków lub chorób zawodowych. Uczą się obsługi sprzętu i sposobów na to, jak uniknąć zagrożeń. To szkolenie dotyczy pracowników zatrudnianych na stanowisku związanym z działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników, osób przenoszonych na takie stanowisko oraz nowych zatrudnionych, uczniów i studentów. A jeśli pracownik pracuje na kilku stanowiskach, musi odbyć szkolenie dla każdego z nich.

Po szkoleniu wstępnym sporządza się dokument, który potwierdza, że dany pracownik wziął w nim udział i dołącza do akt osobowych.

Szkolenia okresowe BHP – aktualizacja wiadomości

Odświeżają wiedzę z instruktażu wstępnego. Pozwalają pracownikom zapoznać się z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi na swoim stanowisku. Konieczne są w przypadku:

 • kadry kierowniczej,
 • kadry robotniczej,
 • kadry inżynieryjno-technicznej,
 • kadry służby BHP,
 • kadry administracyjno-biurowej,
 • kadry narażonej na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne i z odpowiedzialnością w zakresie BHP.

Kończą się egzaminem i również w tym przypadku uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Jak długo ważne jest szkolenie BHP?

Pierwsze szkolenie okresowe kadra kierownicza odbywa w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku. Pozostali pracownicy mają na to 12 miesięcy. Co ile przeprowadza się takie szkolenie?

 • dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niebezpiecznych – co 12 miesięcy,
 • dla robotników – co 3 lata,
 • dla pracowników administracyjno-biurowych – co 6 lat,
 • dla pozostałych, w tym kadry kierowniczej, inżynieryjno-technicznej i pracowników służby zdrowia – co 5 lat.

Szkolenia BHP są obowiązkowe zarówno w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie.

Kiedy nie trzeba odbywać szkolenia?

Istnieje kilka przypadków eliminujacych konieczność organizowania kursu:

 • jeśli pracownik zatrudniony jest na stanowisku administracyjno-biurowym i gdy rodzaj działalności jest maksymalnie w 3. grupie ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jeśli warunki te się zmienią, pracodawca ma 6 miesięcy na zorganizowanie szkolenia.
 • jeśli pracownik ma aktualne zaświadczenie ostatniego szkolenia u innego pracodawcy,
 • jeśli pracownik ma zaświadczenie o szkoleniu do innej grupy stanowisk, a ich zakres jest taki sam, jak stanowiska, na które zostaje zatrudniony.

Szkolenia BHP to obowiązek pracodawcy

Nie warto zwlekać ze szkoleniami, bo ich brak może kosztować pracodawcę od 1 000 zł do 30 000 zł. Tyle wynosi grzywna dla osób kierujących pracownikami, które nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ramowe programy szkolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27. lipca 2004.

Instruktaż może przeprowadzić sam pracodawca, choć warto skorzystać z pomocy osób o dużym doświadczeniu szkoleniowym, które są na bieżąco z wszystkimi przepisami i przekazują je w przystępny sposób.

Środowisko pracy bezpieczne dla pracowników

Dzięki szkoleniom pomagamy zorganizować pracę w uciążliwych warunkach i wśród czynników szkodliwych dla zdrowia. Doradzamy, jakie wybrać środki ochrony zbiorowej i indywidualnej. Tworzymy tabele, dotyczące przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej. Prowadzimy rejestr BHP wymagany przez prawo pracy. Informujemy o aktualnych przepisach dotyczących BHP i oferujemy pomoc w postępowaniu powypadkowym, łącznie z przygotowaniem dokumentacji.

Szkolenia przeciwpożarowe. Ochrona PPOŻ dla pracowników i pracodawców

Widok płomieni potrafi wywołać ogromną panikę. Dzięki szkoleniom PPOŻ pracownicy wiedzą, jak działać w przypadku zagrożenia i potrafią logicznie myśleć, kiedy robi się niebezpiecznie. W jaki sposób podnieść świadomość kadry w zakresie ochrony przed ogniem?

Kiedy przeprowadzić szkolenie PPOŻ?

Nie ma jasnych przepisów, które by regulowały zasady przeprowadzania szkoleń PPOŻ, dlatego ustala się je pod kątem specyfiki konkretnego zakładu pracy. Przede wszystkim muszą stanowić część tego samego szkolenia, na którym omawiane są zasady BHP. W związku z tym odbywają się w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od zatrudnienia nowego pracownika.

Oprócz tego kierownik powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za ochronę przeciwpożarową i taka osoba powinna odbyć dodatkowe szkolenie, żeby skutecznie przeprowadzić ewakuację w razie wypadku, a także szybko reagować, używając sprzętu gaśniczego.

Jak często odbywają się szkolenia przeciwpożarowe?

Prawo nie określa również ważności szkoleń PPOŻ. Oznacza to, że wystarczy zorganizować je raz. Jednak okresowe ich powtarzanie, np. ze szkoleniem BHP, pozwoli pracownikom zaktualizować informacje. Dzięki temu będą czuć się pewniej w razie zagrożenia i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

Obowiązkowe szkolenia PPOŻ

W szkoleniu, poza pracownikami, muszą wziąć udział właściciele i zarządcy budynków, a także pracodawcy. Każdy powinien zdobyć umiejętności radzenia sobie z zagrożeniem pożarowym. Dlatego odbycie takiego szkolenia wymagane jest we wszystkich miejscach pracy, niezależnie od charakteru ich działalności i wielkości. Szczególnie istotne są w miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne i inne substancje, mogące doprowadzić do katastrofy w przypadku zetknięcia z ogniem.

Jeśli szkolenie przeciwpożarowe odbyło się w ramach szkolenia BHP, nie ma dla niego osobnego zaświadczenia. Taki dokument przewiduje się tylko dla instruktaży zorganizowanych osobno.

Dlaczego szkolenie przeciwpożarowe jest tak ważne?

Podczas spotkania pracownicy na przykładach poznają, jak postępować w przypadku pożaru. Dowiadują się, co w danym przypadku zadziałało, a czego można było uniknąć. A to w razie wypadku pozwala zachować zimną krew, uniknąć błędów i zminimalizować straty. Ugruntowana wiedza pozwala jasno i logicznie myśleć nawet przypadku poważnego zagrożenia, co znacznie ogranicza ryzyko wybuchu paniki na wieść o pożarze.

Jakie są najważniejsze kwestie na szkoleniu PPOŻ?

Z ogniem nie ma żartów, dlatego warto wybrać wykwalifikowanych instruktorów, którzy najpierw poznają specyfikę danego obiektu i na tej podstawie dostosowują szkolenie do potrzeb uczestników. Każdy instruktaż zawiera informacje na temat:

 • sprawnej ewakuacji,
 • sposobu używania sprzętu PPOŻ,
 • odczytywania znaków przeciwpożarowych,
 • przygotowania instrukcji PPOŻ,
 • procedur alarmowych,
 • przyczyn i źródeł pożarów,
 • zapobiegania pożarom,
 • pierwszej pomocy poszkodowanym w wyniku pożaru.

Zanim instruktor przeprowadzi szkolenie teoretyczne, zapoznaje się z układem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych i stref najbardziej zagrożonych podczas pożaru. Na tej podstawie sporządza plan szkolenia, żeby w wyczerpujący sposób odnieść się do wszystkich kwestii.

Kierownik czy właściciel firmy nie może sam poprowadzić instruktażu. W tym przypadku niezbędna jest wiedza specjalisty ochrony PPOŻ, inspektora ochrony PPOŻ, technika pożarnictwa albo inżyniera pożarnictwa. Skorzystaj z doświadczenia naszych instruktorów i zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Zapytaj o termin

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

Kontakt

Biuro

Dinudis Sp. z o.o.

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

NIP: 8943202974

KRS: 0001013366

Siedziba

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Kom: 505-877-894, 600-947-531,

Email: j.dinudis@icloud.com

Rachunek bankowy - PKO Bank Polski 53 1020 5242 0000 2302 0589 8806