Szkolenie: KOD 95, Okresowe

KOD 95, OKRESOWE

Kod 95 wpisane są w prawie jazdy zawodowego kierowcy po uzyskaniu świadectwa kwalifikacji zawodowej, obowiązek i terminy wpisów reguluje ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA z dnia 24 lutego 2016 r.

Kod 95 sprowadza się do zapisu „95.DD.MM.RRRR.” Umieszczona na początku liczba „95” jest urzędowym określeniem uprawnień do zawodowego kierowania pojazdami, potwierdzonych odpowiednimi kwalifikacjami. Znajdująca się za liczbą „95” data to informacja o terminie ważności ostatniego odbytego szkolenia okresowego lub kursu kwalifikacyjnego.

W dniu zakończenia ważności ”kodu” właściciel dokumentu traci prawo do wykonywania zawodu. Aby uzyskać kod 95 należy zaliczyć wcześniej szkolenie oraz uzyskać stosowne badania lekarskie i psychologiczne.

Szkolenie odbywa się w formie e-learning.

Szkolenie okresowe przeznaczone jest dla wszystkich kierowców wykonujących transport. Szkolenie okresowe to nowa nazwa dotychczasowych szkoleń w zakresie przewozu rzeczy lub osób. Szkolenie to należy odnawiać co 5 lat.

Obowiązek odbycia 35-godzinnego szkolenia dotyczy kierowców, którzy uzyskali prawo jazdy kategorii C do września 2009 lub prawo jazdy kategorii D do września 2008, oraz przedłużenia ważności prawa jazdy kat. C lub D po upływie 5 lat, od uzyskania poprzedniego zaświadczenia.

Kursy rozpoczynamy każdego dnia.
Ośrodek otwarty 7 dni w tygodniu
.

Zapytaj o termin

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

kontakt

Biuro

Dinudis Spółka Jawna

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

NIP: 8943135048

KRS: 0000757622

Siedziba

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Kom: 505-877-894, 600-947-531,

Email: j.dinudis@icloud.com

Rachunek bankowy - Alior Bank 93 2490 0005 0000 4500 4836 4844