Szkolenie: Stanowiskowe

Czas trwania szkolenia : Czas trwania szkolenia :

STANOWISKOWE

Szklenie stanowiskowe zgodnie z działem 1. 3 Umowy ADR jest obowiązkowe dla każdego pracownika, który ma do czynienie na swoim stanowisku pracy z towarami niebezpiecznymi zarówno przy magazynowaniu, przechowywaniu czy podczas przewozu.

Obowiązek prawny :
Obowiązek zapewnienia szkolenia stanowiskowego ADR każdemu pracownikowi, który ma kontakt z materiałami niebezpiecznymi jest po stronie pracodawcy.

Kara za nie przeszkolenie osób, które wykonują czynności związane z przewozem towaru niebezpiecznego, zatrudnionych przez uczestnika towarów niebezpiecznych lub wykonujących te czynności na jego rzecz, wynosi 2000 zł.

Cel szkolenia :
Szkolenie stanowiskowe ADR ma na celu zaprezentowanie uczestnikom wszystkich niezbędnych regulacji prawnych Umowy ADR jak również przekazanie wiedzy praktycznej dotyczącej zarówno prawidłowego oznakowania, dokumentacji, procedur załadunku.

Szkolenia są prowadzone przez wyspecjalizowanych ekspertów. Dostosowują oni szkolenia odpowiednio do każdego rodzaju stanowiska. Prowadzący – doradca ds. bezpieczeństwa, przygotowuje odpowiednie materiały szkoleniowe obejmujące klasy zagrożenia, oznakowania, wyposażenie pojazdów, dokumenty wymagane w czasie przewozu, postępowanie w czasie zagrożenia.

Zaświadczenie :
Zatrudniając się w firmie, która ma do czynienia z materiałami niebezpiecznymi obowiązkiem jest posiadanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia stanowiskowego ADR. Szkolenie nie kończy się egzaminem, uczestnik szkolenia otrzymuje od naszej firmy zaświadczenie, które potwierdza otrzymane uprawnienia do pracy z materiałami niebezpiecznymi.

Dokument powinien być przechowywany przez pracodawcę i udostępniany pracownikowi na jego wniosek lub innym kontrolującym organom zewnętrznym. Przeprowadzone szkolenia powinny być okresowo uzupełniane w celu uwzględnienia zmian w przepisach.

Zapytaj o termin

Imię i nazwisko (wymagane)

Adres e-mail (wymagane)

Temat

Treść wiadomości

kontakt

Biuro

Dinudis Spółka Jawna

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

NIP: 8943135048

KRS: 0000757622

Siedziba

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Kom: 505-877-894, 600-947-531,

Email: j.dinudis@icloud.com

Rachunek bankowy - Alior Bank 93 2490 0005 0000 4500 4836 4844