Skip to content
Doradztwo ADR

Doradztwo ADR - usługi doradcy ADR w Dinudis

Oferujemy Państwu usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów Umowy ADR, Dział 1.8.3 oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych doradców ADR.
Gwarantujemy kompleksową obsługę
na każdym etapie współpracy.

Jesteśmy ośrodkiem szkoleniowym zarejestrowanym przez UMWD,
członkiem Stowarzyszenia Doradców ds. Transportu Towarów Niebezpiecznych.

Doradztwo ADR

Według ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r. każdy przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek albo rozładunek musi wyznaczyć doradcę ADR do spraw bezpieczeństwa 
w transporcie towarów niebezpiecznych.

Doradca ADR ma wspomóc Twoją działalność w zakresie organizacyjnym.

Doradztwo ADR w wykonaniu Dinudis oferuje m. in. śledzenie zgodności towarów z wymaganiami i sporządzanie sprawozdań powypadkowych.

Doradca ADR jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą i zadba o to, by każdy element operacyjny przebiegał jak najsprawniej.

Doradca ADR opracuje wymagane procedury i pomoże w zorganizowaniu szkoleń stanowiskowych dla pracowników.

Oprócz usług doradczych w Dinudis może Państwa zainteresować oferta kursów ADR oraz inne szkolenia ADR.

Doradztwo ADR – oferowane przez nas usługi obejmują:

Nasi Doradcy ADR doradzą Państwa firmie w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w tym pakowania, napełniania, załadunku lub rozładunku.

Przygotujemy roczne sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla przedsiębiorstwa oraz władz lokalnych

Śledzimy zmieniające się wymagania i dbamy o to, aby Państwa biznes był zawsze zgodny z obowiązującymi przepisami.

Organizujemy szkolenia stanowiskowe dla pracowników firmy.

Opracowujemy wymagane procedury i dokumenty.

W razie zaistnienia sytuacji nieprzewidzianej nasz Doradca ADR zadba o sporządzanie koniecznych sprawozdań powypadkowych.

Doradztwo RID

Doradztwo RID

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych dnia 19 sierpnia 2011 r. (Art. 15) nakłada obowiązek na każdego uczestnika operacji transportowej towarów niebezpiecznych wyznaczenia co najmniej jednego doradcy RID do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych.

Obowiązek wyznaczenia stanowiska – doradca RID – wynika również z rozdziału 1.8.3.1 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID. Dinudis zapewnia kompleksową obsługę doradztwa RID i zadba o wszystkie sprawy organizacyjne związane z transportem.

Oferowane przez nas usługi – doradztwo RID, obejmują:

doradztwo 
w zakresie pakowania, napełniania, załadunku, rozładunku

organizowanie szkoleń stanowiskowych

przygotowanie rocznego sprawozdania do UTK

sporządzanie sprawozdań powypadkowych

Doradztwo IATA

Doradztwo IATA

Każdy przedsiębiorca zajmujący się przewozem niebezpiecznych materiałów drogą powietrzną ma obowiązek wyznaczyć doradcę IATA i musi to zrobić to 
na własny koszt.

Doradca IATA zadba o wszystkie sprawy organizacyjne związane z transportem niebezpiecznych materiałów z pomocą samolotu, łącznie z organizowaniem szkoleń dla pracowników.

Doradztwo IATA obejmuje:

Klasyfikację towarów niebezpiecznych

Sprawdzenie dodatkowych ograniczeń dla portów lotniczych

Dobór opakowań. Organizowanie szkoleń

Przygotowanie Deklaracji Nadawcy (Shipper’s Declaration for Dangerous Goods )

Doradztwo IMDG

Doradztwo IMDG

Przedsiębiorca zajmujący się transportem niebezpiecznych materiałów drogą morską ma obowiązek wyznaczyć doradcę IMDG i musi to zrobić to na własny koszt.

Doradca IMDG zadba o wszystkie sprawy organizacyjne związane z transportem niebezpiecznych materiałów statkiem, łącznie z przygotowaniem dokumentacji oraz organizowaniem szkoleń dla pracowników.

Oferowane przez nas doradztwo IMDG obejmuje: 


Kompleksowe doradztwo.

Organizacja szkoleń.

Przygotowanie dokumentacji.

Potrzebujesz Doradcy ADR?

Wypełnij formularz.

Skontaktujemy się tak szybko, jak to możliwe.

Przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę.