Doradztwo ADR

Doradztwo ADR

DORADZTWO ADR
Oferujemy Państwu usługi doradcze zgodnie z wymaganiami przepisów Umowy ADR, Dział 1.8.3 oraz Ustawy o przewozie towarów niebezpiecznych z dnia 19 sierpnia 2011 r.

Zapraszamy do skorzystania z usług naszych doradców.
Gwarantujemy kompleksową obsługę na każdym etapie współpracy.

Doradztwo ADR

Każdy przedsiębiorca wykonujący przewóz drogowy towarów niebezpiecznych lub związany z tym przewozem załadunek albo rozładunek musi wyznaczyć doradcę ADR do spraw bezpieczeństwa w transporcie towarów niebezpiecznych. Doradztwo ADR w Dinudis oferuje szeroki zakres usług, począwszy od śledzenia zgodności towarów z wymaganiami, skończywszy na sporządzaniu sprawozdań powypadkowych.

Doradca ADR jest wysoko wykwalifikowanym specjalistą i zadba o to, by każdy element operacyjny przebiegał jak najsprawniej. Doradca ADR opracuje wymagane procedury i pomoże w zorganizowaniu szkoleń stanowiskowych dla pracowników. Oprócz usług doradczych w Dinudis może Państwa zainteresować oferta kursów ADR oraz inne szkolenia ADR.

Oferowane prze nas usługi doradcze obejmują:
•  śledzenie zgodności z wymaganiami dotyczącymi przewozu towarów niebezpiecznych
 doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych w tym pako-wania, napełniania, załadunku lub rozładunku
  przygotowanie rocznego sprawozdania z działalności przedsiębiorstwa w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych dla przedsiębiorstwa oraz władz lokalnych
  opracowanie wymaganych procedur
  organizację szkoleń stanowiskowych dla pracowników firmy
  sporządzanie sprawozdań powypadkowych

DORADZTWO RID

Ustawa o przewozie towarów niebezpiecznych dnia 19 sierpnia 2011 r. (Art. 15) nakłada obowiązek na każdego uczestnika operacji transportowej towarów niebezpiecznych wyznaczenia co najmniej jednego doradcy RID do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych. Obowiązek wyznaczenia stanowiska – doradca RID – wynika również z rozdziału 1.8.3.1 Regulaminu dla międzynarodowego przewozu kolejami towarów niebezpiecznych RID.

Dinudis zapewnia kompleksową obsługę doradztwa RID i zadba o wszystkie sprawy organizacyjne związane z transportem.

Oferowane przez nas usługi doradztwa RID obejmują:
doradzanie przedsiębiorstwu w zakresie pakowania, napełniania, załadunku, rozładunku
organizowanie szkoleń stanowiskowych dla pracowników firmy
przygotowanie rocznego sprawozdania do UTK
sporządzanie sprawozdań po wypadkowych

 

DORADZTWO IATA

Każdy przedsiębiorca zajmujący się przewozem niebezpiecznych materiałów drogą powietrzną ma obowiązek wyznaczyć doradcę IATA i musi to zrobić to na własny koszt. Doradca IATA zadba o wszystkie sprawy organizacyjne związane z transportem niebezpiecznych materiałów z pomocą samolotu, łącznie z organizowaniem szkoleń dla pracowników.

Oferowane przez nas usługi doradcze obejmują:
klasyfikację towarów niebezpiecznych
sprawdzenie dodatkowych ograniczeń dla portów
dobór opakowań
przygotowanie Deklaracji Nadawcy ( Shipper’s Declaration for Dangerous Goods )
organizowanie szkoleń

 

DORADZTWO IMDG

Przedsiębiorca zajmujący się transportem niebezpiecznych materiałów drogą morską ma obowiązek wyznaczyć doradcę IMDG i musi to zrobić to na własny koszt. Doradca IMDG zadba o wszystkie sprawy organizacyjne związane z transportem niebezpiecznych materiałów statkiem, łącznie z przygotowaniem dokumentacji oraz organizowaniem szkoleń dla pracowników.

Oferowane przez nas doradztwo IMDG obejmuje:
kompleksowe doradztwo w zakresie wymagań Kodeksu IMDG
szkolenia
przygotowanie dokumentacji

Zachęcamy do skorzystania z oferty Dinudis – doradztwo ADR, RID, IATA, IMDG. Zapewniamy kompleksową obsługę, dbamy o to, by przewozy towarów niebezpiecznych spełniały wszystkie wymagania. Doradztwo ADR na najwyższym poziomie.

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt

Biuro

Dinudis Sp. z o.o.

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

NIP: 8943202974

KRS: 0001013366

Siedziba

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Kom: 505-877-894, 600-947-531,

Email: j.dinudis@icloud.com

Rachunek bankowy - PKO Bank Polski 53 1020 5242 0000 2302 0589 8806