Skip to content

Szkolenie PPOŻ

Lokalizacja siedziba Twojej firmy Terminarz Zapisy na bieżąco Kalendarz do ustalenia indywidualna
wycena

Widok płomieni potrafi wywołać ogromną panikę. Dzięki szkoleniom PPOŻ pracownicy wiedzą, jak działać w przypadku zagrożenia i potrafią logicznie myśleć, kiedy robi się niebezpiecznie.
Kiedy przeprowadzić szkolenie PPOŻ?
Nie ma jasnych przepisów, które by regulowały zasady przeprowadzania szkoleń PPOŻ, dlatego ustala się je pod kątem specyfiki konkretnego zakładu pracy.
Przede wszystkim muszą stanowić część tego samego szkolenia, na którym omawiane są zasady BHP.

W związku z tym odbywają się w ciągu maksymalnie 6 miesięcy od zatrudnienia nowego pracownika. Oprócz tego kierownik powinien wyznaczyć osobę odpowiedzialną za ochronę przeciwpożarową i taka osoba powinna odbyć dodatkowe szkolenie, żeby skutecznie przeprowadzić ewakuację w razie wypadku, a także szybko reagować, używając sprzętu gaśniczego.

Jak często odbywają się szkolenia przeciwpożarowe?
Prawo nie określa również ważności szkoleń PPOŻ. Oznacza to, że wystarczy zorganizować je raz. Jednak okresowe ich powtarzanie, np. ze szkoleniem BHP, pozwoli pracownikom zaktualizować informacje. Dzięki temu będą czuć się pewniej w razie zagrożenia i przyczynią się do poprawy bezpieczeństwa w zakładzie pracy.

dowiedz się więcej
zwiń
Zapisz się na kurs

Obowiązkowe szkolenia PPOŻ

W szkoleniu, poza pracownikami, muszą wziąć udział właściciele i zarządcy budynków, a także pracodawcy. Każdy powinien zdobyć umiejętności radzenia sobie z zagrożeniem pożarowym. Dlatego odbycie takiego szkolenia wymagane jest we wszystkich miejscach pracy, niezależnie od charakteru ich działalności i wielkości.

Szczególnie istotne są 
w miejscach, w których znajdują się materiały łatwopalne i inne substancje, mogące doprowadzić do katastrofy w przypadku zetknięcia z ogniem.

Jeśli szkolenie przeciwpożarowe odbyło się w ramach szkolenia BHP, nie ma dla niego osobnego zaświadczenia. Taki dokument przewiduje się tylko dla instruktaży zorganizowanych osobno.

Szkolenia PPOŻ kończą się egzaminem i również w tym przypadku uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Jakie są najważniejsze kwestie na szkoleniu PPOŻ?

Z ogniem nie ma żartów, dlatego warto wybrać wykwalifikowanych instruktorów, którzy najpierw poznają specyfikę danego obiektu i na tej podstawie dostosowują szkolenie do potrzeb uczestników. 
Każdy instruktaż zawiera informacje na temat:

Sprawnej ewakuacji,

Sposobu używania sprzętu PPOŻ

Odczytywania znaków przeciwpożarowych

Przygotowania instrukcji PPOŻ

Procedur alarmowych

Przyczyn i źródeł pożarów

Poznaj cały program

Dlaczego szkolenie przeciwpożarowe jest tak ważne? 


Podczas spotkania pracownicy na przykładach poznają, jak postępować w przypadku pożaru. Dowiadują się, co w danym przypadku zadziałało, a czego można było uniknąć. A to w razie wypadku pozwala zachować zimną krew, uniknąć błędów i zminimalizować straty. Ugruntowana wiedza pozwala jasno i logicznie myśleć nawet przypadku poważnego zagrożenia, co znacznie ogranicza ryzyko wybuchu paniki na wieść o pożarze.

Zanim instruktor przeprowadzi szkolenie teoretyczne, zapoznaje się z układem pomieszczeń, dróg ewakuacyjnych i stref najbardziej zagrożonych podczas pożaru. Na tej podstawie sporządza plan szkolenia, żeby w wyczerpujący sposób odnieść się do wszystkich kwestii.

Kierownik czy właściciel firmy nie może sam poprowadzić instruktażu. W tym przypadku niezbędna jest wiedza specjalisty ochrony PPOŻ, inspektora ochrony PPOŻ, technika pożarnictwa albo inżyniera pożarnictwa. Skorzystaj z doświadczenia naszych instruktorów i zapewnij bezpieczeństwo swoim pracownikom.

Chcesz się zapisać na szkolenie?

Wypełnij formularz.

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Ustalimy dogodny termin szkolenia.