Skip to content

Szkolenie BHP

Lokalizacja siedziba Twojej firmy Terminarz 8 godzin dydaktycznych ( 1 dzień) Kalendarz Zapisy na bieżąco indywidualna
wycena

Szkolenia BHP są obowiązkowe, ponieważ pracownik nie może podjąć pracy, jeśli nie zna specyfiki stanowiska, Musi wiedzieć, jakie panują na nim warunki pracy, żeby poprawnie wykonywać obowiązki. Powinien mieć też świadomość o możliwych zagrożeniach.
Szkolenie wstępne BHP – dwie ważne części
Część ogólna obejmuje ogólne przepisy BHP obowiązujące w firmie, zasady udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku i przepisy kodeksy pracy.

Tę część odbywają nowo zatrudnieni pracownicy, studenci na praktykach i uczniowie, poznający praktyczną naukę zawodu.

Część stanowiskowa przedstawia wszystkie zasady oraz normy, które pozwolą pracownikom bezpiecznie pełnić obowiązki. Uczestnicy dowiadują się, jakie czynniki środowiska pracy mogą doprowadzić do wypadków lub chorób zawodowych. Uczą się obsługi sprzętu i sposobów na to, jak uniknąć zagrożeń. To szkolenie dotyczy pracowników zatrudnianych na stanowisku związanym z działaniem szkodliwych dla zdrowia czynników, osób przenoszonych na takie stanowisko oraz nowych zatrudnionych, uczniów i studentów. A jeśli pracownik pracuje na kilku stanowiskach, musi odbyć szkolenie dla każdego z nich.

Po szkoleniu wstępnym sporządza się dokument, który potwierdza, że dany pracownik wziął w nim udział i dołącza do akt osobowych.

dowiedz się więcej
zwiń
Zapisz się na kurs

Szkolenia okresowe BHP – aktualizacja wiadomości 
 


Odświeżają wiedzę z instruktażu wstępnego. Pozwalają pracownikom zapoznać się z nowymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi na swoim stanowisku.

Konieczne są w przypadku:

kadry kierowniczej,

kadry robotniczej,

kadry inżynieryjno-technicznej,

kadry służby BHP.

kadry administracyjno-biurowej,

kadry narażonej na czynniki szkodliwe dla zdrowia, uciążliwe, niebezpieczne i z odpowiedzialnością
w zakresie BHP.

Szklenia kończą się egzaminem i również w tym przypadku uczestnicy otrzymują zaświadczenia.

Jak długo ważne jest szkolenie BHP?

Pierwsze szkolenie okresowe kadra kierownicza odbywa w czasie do 6 miesięcy od rozpoczęcia pracy na stanowisku.
Pozostali pracownicy mają na to 12 miesięcy.
Co ile przeprowadza się takie szkolenie?

dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach niebezpiecznych

– co 12 miesięcy

dla robotników

– co 3 lata

dla pracowników administracyjno – biurowych

– co 6 lat

Dla pozostałych, w tym kadry kierowniczej, inżynieryjno-technicznej i pracowników służby zdrowia – co 5 lat.

Szkolenia BHP są obowiązkowe zarówno w przypadku osób zatrudnionych na umowę o pracę, jak i na umowę zlecenie.

Usługa z zakresu BHP obejmuje:

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu BHP i ochrony PPOŻ.
Szkolenia są prowadzane w profesjonalny i ciekawy sposób. Dostosowujemy każde szkolenie do indywidualnych potrzeb klienta i zakresu działalności.

Wstępne szkolenie BHP, które jest prowadzone w formie instruktażu.

Okresowe szkolenia BHP dla każdej grupy zawodowej.

Audyt BHP, ocenianie ryzyka zawodowego, systematyczne tworzenie analiz stanu BHP.

Odpowiednią kontrolę stanu BHP uwzględniającą konkretne zagadnienia lub kontrolę kompleksową.

Systematyczne tworzenie analiz stanu BHP.

Doradztwo w kwestiach związanych z organizacją pracy w miejscach, gdzie pojawiają się uciążliwe warunki oraz szkodliwe lub niebezpieczne czynniki.

Poznaj cały program

Kiedy nie trzeba odbywać szkolenia?

Istnieje kilka przypadków eliminujących konieczność organizowania kursu:

Jeśli pracownik zatrudniony jest na stanowisku administracyjno-biurowym 
i gdy rodzaj działalności jest maksymalnie w 3. grupie ryzyka w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych. Jeśli warunki te się zmienią, pracodawca ma 6 miesięcy na zorganizowanie szkolenia.

Jeśli pracownik ma zaświadczenie o szkoleniu do innej grupy stanowisk, a ich zakres jest taki sam, jak stanowiska, na które zostaje zatrudniony.

Jeśli pracownik ma aktualne zaświadczenie ostatniego szkolenia u innego pracodawcy.

Szkolenia BHP to obowiązek pracodawcy 


Nie warto zwlekać ze szkoleniami, bo ich brak może kosztować pracodawcę od 1 000 zł do 30 000 zł. Tyle wynosi grzywna dla osób kierujących pracownikami, które nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Ramowe programy szkolenia określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27. lipca 2004.

Instruktaż może przeprowadzić sam pracodawca, choć warto skorzystać z pomocy osób o dużym doświadczeniu szkoleniowym, które są na bieżąco z wszystkimi przepisami i przekazują je 
w przystępny sposób.

Środowisko pracy bezpieczne dla pracowników 


Dzięki szkoleniom BHP zorganizowany przez firmę Dinudis:

Pomagamy zorganizować pracę w uciążliwych warunkach i wśród czynników szkodliwych dla zdrowia

Doradzamy, jakie wybrać środki ochrony zbiorowej i indywidualnej.

Tworzymy tabele, dotyczące przydziału odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

Prowadzimy rejestr BHP wymagany przez prawo pracy.

Informujemy o aktualnych przepisach dotyczących BHP i oferujemy pomoc w postępowaniu powypadkowym, łącznie z przygotowaniem dokumentacji.

Chcesz się zapisać na szkolenie?

Wypełnij formularz.

Skontaktujemy się z Tobą jak najszybciej.

Ustalimy dogodny termin szkolenia.