Kurs podstawowy ADR

KURS ADR: KURS PODSTAWOWY

<strong>Wrocław</strong>, CS Dinudis ul. Pilczycka 163 Wrocław, CS Dinudis ul. Pilczycka 163

Zapisy na bieżąco Zapisy na bieżąco

24 godziny dydaktyczne - 3 dni 24 godziny dydaktyczne - 3 dni

cena: 500 zł

Kierowcy, którzy chcą przewozić towary sklasyfikowane jako niebezpieczne, muszą najpierw ukończyć szkolenie ADR. Podstawowy kurs obejmuje wszystkie najważniejsze informacje w tym zakresie, ale jeżeli chcesz również przewozić bardziej specjalistyczne materiały np. promieniotwórcze, to musisz uzupełnić kurs ADR podstawowy o specjalizacje odpowiedniej klasy, aby spełnić wszystkie potrzebne wymagania.  Sprawdź ceny, terminy oraz program kursu.

ADR KURS PODSTAWOWY – INFORMACJE:

Opis kursu:

Celem szkolenia ADR (kurs podstawowy), jest odpowiednie przygotowanie kierowców zawodowych do transportu materiałów niebezpiecznych tak, aby nie narażali siebie oraz pozostałych uczestników ruchu na niebezpieczeństwo.

Podstawowe szkolenie ADR przygotowuje uczestnika kursu do egzaminu państwowego w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w sztukach przesyłki i luzem z wyłączeniem klasy 1 (Materiały wybuchowe) i Klasy 7 ( Materiały promieniotwórcze).

Wymogi dla uczestników kursu:

 • ✓ ukończone 21 lat
 • ✓ spełnia wymogi ustawy o transporcie drogowym
 • ✓ zdjęcie kolorowe, patrząc na wprost

Podstawowy kurs ADR – Program szkolenia:

 • Poznanie wymagań ogólnych dotyczących przewozu towarów niebezpiecznych,
 • Zapoznanie się z głównymi rodzajami zagrożeń,
 • Podstawowy kurs ADR dostarczy informacji na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów,
 • Uczestnik kursu ADR pozna działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń,
 • Nauka czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej,
 • Zapoznanie się też z rodzajami oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej,
 • Przyswojenie obowiązków kierowcy związanych z przewozem towarów niebezpiecznych,
 • Podstawowe szkolenie ADR pozwoli kursantowi zapoznać się z przeznaczeniem i sposobem działania wyposażenia technicznego pojazdów,
 • Uczestnik pozna zakazy odnośnie do ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych,
 • Zapoznanie się ze środkami ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych,
 • Podstawowe szkolenie ADR oferuje też informacje na temat odpowiedzialności cywilnej, administracyjnej i karnej oraz informacje na temat realizacji transportu kombinowanego,
 • Manipulowanie sztukami przesyłki oraz ich układanie,
 • Poznanie ograniczeń przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń,
 • Zapoznanie się z tematem ochrony towarów niebezpiecznych.

Egzamin:

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym, egzamin składa się z 30 pytań w formie testu jednokrotnego wyboru. Egzamin uważa się za zdany wynikiem pozytywnym w przypadku gdy, uczestnik udzieli co najmniej 2/3 poprawnych odpowiedzi. Czas trwania egzaminu wynosi 60 minut.

Uprawnienia:

Uprawnienia ADR podstawowe wydawane są przez Urząd Marszałkowski w terminie do 10 dni od daty egzaminu. Istnieje możliwość odbioru uprawnień osobiście w Urzędzie Marszałkowskim lub listem poleconym na adres wskazany przez uczestnika egzaminu. Podstawowe uprawnienia ADR są ważne 5 lat

Miejsce szkolenia:

Centrum Szkoleniowe Dinudis

ul. Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Cena podstawowego kursu ADR:

Poniżej ukazane są ceny za kurs ADR podstawowy. 

 • Cena za kurs ADR podstawowy to 500 zł brutto / 1 osoba + 50,50 zł do Urzędu Marszałkowskiego za zaświadczenie ADR
 • Cena kursu przedłużającego to 500 zł brutto / 1 osoba + 50,50 zł do Urzędu Marszałkowskiego za zaświadczenie ADR

Sprawdź też ofertę na inne nasze szkolenia i ich koszt. Polecamy kurs ADR klasy 1 oraz kurs ADR klasy 7.

Terminy kursu podstawowego ADR

Nie masz ochotę czekać w kolejkach i zależy ci na czasie? Chciałbyś jak najszybciej zdobyć potrzebne uprawnienia, ale terminy kursów zdają się takie odległe? Pomożemy ci! U nas z łatwością znajdziesz idealny dla ciebie termin, a to wszystko z pomocą wygodnego kalendarza poniżej.


Wybierz termin

Zapisz się

Kontakt

Biuro

Dinudis Sp. z o.o.

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

NIP: 8943202974

KRS: 0001013366

Siedziba

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Kom: 505-877-894, 600-947-531,

Email: j.dinudis@icloud.com

Rachunek bankowy - PKO Bank Polski 53 1020 5242 0000 2302 0589 8806