Skip to content
Kursy ADR

Kursy ADR w Dinudis - zapisz się już dziś!

Gwarantujemy najwyższą skuteczność oraz
uprawnienia międzynarodowe.

Zapewniamy komfortowe
sale szkoleniowe
oraz najlepszych
szkoleniowców.

Zapewniamy materiały szkoleniowe
oraz egzamin państwowy
wliczony w cenę.

Dla naszych kursantów 
w przerwach między zajęciami serwujemy zawsze smaczną kawę.

Pełna oferta Kursów ADR

Kursy ADR - szkolenia dla kierowców i doradców

Kursy Adr

Umowa ADR to skrót z języka francuskiego, który oznacza „Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”. Groźne materiały wymagają odpowiedniej opieki, aby nie stwarzały ryzyka dla życia i zdrowia.

Dlatego od osób odpowiedzialnych za transport wymaga się ugruntowanej wiedzy, którą mogą zdobyć, kończąc nasz kurs ADR we Wrocławiu. Po zdobyciu uprawnienia ADR są one w stanie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy, załadunku i rozładunku.

Szczególnie polecamy nasze kursy ADR we Wrocławiu.

Szkolenia ADR z egzaminem – uprawnienia
dla kierowców i doradców

Nie tylko kierowca ma obowiązek ukończyć kurs ADR. W proces transportu materiałów niebezpiecznych zaangażowani są również nadawcy i odbiorcy, którzy również muszą mieć uprawnienia ADR.

Dlatego wyróżnia się trzy grupy kursów:

kursy ADR dla kierowców, o transporcie, potencjalnych zagrożeniach i przygotowaniu przewozu.

kursy ADR dla pracowników magazynowych w zakresie składowania materiałów.

kursy ADR doradców DGSA nadzorujących przewóz materiałów.

Towary niebezpieczne, klasy materiałów stwarzających zagrożenie

Wyróżnia się aż 9 typów produktów, które wymagają, uprawnienia ADR, by je przewozić. Wśród nich są silnie działające substancje chemiczne, środki łatwopalne i towary, mogące wywołać eksplozję:

Wszystkie uwzględnione są w konwencji ADR i wymagają szczególnej ostrożności w transporcie, załadunku, rozładunku i składowaniu. Kończąc kursy ADR, nauczysz się jak się z nimi odpowiednio obchodzić.

Program kursów ADR – klasyfikacja,
transport, oznakowanie

Kursy ADR mają bardzo obszerny zakres. Kursanci zdobywają wyczerpującą wiedzę na temat pracy z niebezpiecznymi materiałami i ich transportu.

Dzięki temu wiedzą, jak:

 • interpretować przepisy prawne,
 • rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom związanym z materiałami wybuchowymi, promieniotwórczymi, żrącymi i łatwopalnymi,
 • działać po zaistnieniu wypadku 
(pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze, użycie sprzętu ochronnego i środków
  ochrony
  indywidualnej),
 • oznakować transport,
 • działa wyposażenie pojazdów: przeciwpożarowe i ochronne,
 • załadować i rozładować pojazd w bezpieczny sposób,
 • chronić materiały niebezpieczne.

Istnieje kilka rodzajów kursów, m. in. obsługi cystern, transportu materiałów kurs ADR klasy 1, czy przewożenia towarów kurs ADR klasy 7.

Specjalistyczna wiedza z zakresu transportu drogowego i przewozu towarów niebezpiecznych minimalizuje wystąpienie zdarzeń niepożądanych.

Zdaj się na doświadczenie naszych instruktorów, którzy organizują szkolenia i przygotują Twoich pracowników do obowiązków związanych 
z obsługą groźnych materiałów.

Nasi instruktorzy prowadzą również szkolenia ADR, które świetnie uzupełnią wiedzę z kursów ADR, jak np. szkolenie BHP, czy szkolenie 
z mocowania ładunków.

Nasi Doradcy Adr pomogą Ci we wszystkich sprawach.

Kursy ADR od Dinudis - Wrocław

Każdy, kto chce zajmować się transportem materiałów niebezpiecznych, musi ukończyć kurs ADR. Wymagania prawne zobowiązują pracodawców do upewnienia się, że ich pracownicy mają odpowiednie zaświadczenia.

Koszt kursu ADR jest niewielki w porównaniu z możliwościami zawodowymi, jakie zapewniają uprawnienia ADR. Cena w Dinudis jest atrakcyjna i skorelowana z ich jakością.

Wystarczy tylko spojrzeć na opinie naszych byłych kursantów, by się o tym przekonać.

Dzięki elastycznemu grafikowi naszych szkoleń łatwo dopasujesz odpowiednie terminy kursów ADR we Wrocławiu do swoich potrzeb. Skontaktuj się z nami – nasz pracownik udzieli wszystkich niezbędnych informacji oraz poda termin kursu ADR w mieście Wrocław. Nigdy nie odwołujemy naszych zajęć! 
Dzięki temu nie musisz się martwić, że przepadnie Ci termin kursu.

Pamiętaj też, by dobrze zapoznać się z opisem danego kursu, zawarte są tam wszystkie istotne informacje w tym wymagania oraz cena szkolenia ADR.

Zapraszamy do nas!

Zaświadczenie ADR o odbyciu szkolenia

Kurs ADR to jedyny sposób na to, żeby uzyskać uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych: zapalnych, wybuchowych, promieniotwórczych i żrących. Kurs ADR we Wrocławiu kończy się egzaminem państwowym. Pozytywny wynik po tym, jak ukończy się kurs ADR, gwarantuje zdobycie uprawnienia ADR.

Sprawdź, jaka jest cena kursów ADR, a także pozostałych kursów i szkoleń realizowanych 
w Dinudis.

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz pomocy przy wyborze kursu?

Wypełnij formularz.

Odpowiemy tak szybko, jak to możliwe.

576 700 088 pon-pt godz. 8:00 - 16:00