Kursy ADR

Pomagamy z sukcesem zrozumieć ADR

Nasze kursy

Gwarantujemy

profesjonalne szkolenia ADR

profesjonalne szkolenia ADR

aktualną wiedzę z branży transportowej

aktualną wiedzę z branży transportowej

certyfikat państwowy ukończenia kursu

certyfikat państwowy ukończenia kursu

Kursy ADR – szkolenia dla kierowców i doradców

Umowa ADR to skrót z języka francuskiego, który oznacza „Umowę europejską dotyczącą międzynarodowego przewozu drogowego towarów niebezpiecznych”. Groźne materiały wymagają odpowiedniej opieki, aby nie stwarzały ryzyka dla życia i zdrowia. Dlatego od osób odpowiedzialnych za transport wymaga się ugruntowanej wiedzy, którą mogą zdobyć, kończąc kurs ADR. Po zdobyciu uprawnienia ADR są one w stanie zapewnić maksymalne bezpieczeństwo podczas jazdy, załadunku i rozładunku. Szczególnie polecamy nasze kursy ADR we Wrocławiu.

Kursy ADR z egzaminem – uprawnienia dla kierowców i doradców

Nie tylko kierowca ma obowiązek ukończyć kurs ADR. W proces transportu materiałów niebezpiecznych zaangażowani są również nadawcy i odbiorcy, którzy również muszą mieć uprawnienia ADR. Dlatego wyróżnia się trzy grupy kursów:

 • kursy ADR dla kierowców, którzy dowiadują się wszystkiego o transporcie, potencjalnych zagrożeniach i przygotowaniu przewozu,
 • kursy ADR dla pracowników magazynowych w zakresie składowania materiałów,
 • kursy ADR doradców DGSA, nadzorujących przewóz materiałów.

Zaświadczenie ADR o odbyciu szkolenia

Kurs ADR to jedyny sposób na to, żeby uzyskać uprawnienia do przewozu materiałów niebezpiecznych: zapalnych, wybuchowych, promieniotwórczych i żrących. Kurs ADR we Wrocławiu kończy się egzaminem państwowym. Pozytywny wynik po tym, jak ukończy się kurs ADR, gwarantuje zdobycie uprawnienia ADR. Sprawdź, jaka jest cena kursów ADR, a także pozostałych kursów i szkoleń realizowanych w Dinudis.

Towary niebezpieczne, klasy materiałów stwarzających zagrożenie

Wyróżnia się aż 9 typów produktów, które wymagają, uprawnienia ADR, by je przewozić. Wśród nich są silnie działające substancje chemiczne, środki łatwopalne i towary, mogące wywołać eksplozję:

 • Materiały i przedmioty wybuchowe,
 • Gazy,
 • Materiały ciekłe zapalne,
 • 4.1 Materiały stałe zapalne, samoreaktywne, wybuchowe stałe odczulone,
 • 4.2 Materiały samozapalne,
 • 4.3 Materiały wytwarzające gazy palne w zetknięciu z wodą,
 • 5.1 Materiały utleniające,
 • 5.2 Nadtlenki organiczne,
 • 6.1 Materiały trujące,
 • 6.2 Materiały zakaźne,
 • 7. Materiały promieniotwórcze,
 • 8. Materiały żrące,
 • 9. Różne materiały i przedmioty niebezpieczne.

Wszystkie uwzględnione są w konwencji ADR i wymagają szczególnej ostrożności w transporcie, załadunku, rozładunku i składowaniu. Kończąc kursy ADR, nauczysz się jak się z nimi odpowiednio obchodzić.

Kto może zdobyć uprawnienia ADR?

Kurs ADR podstawowy dotyczy kierowców zawodowych, chcących uzyskać uprawnienia ADR i tych, których uprawnienia wygasły, ponieważ ich nie odnowili.

A dla kogo jest szkolenie uzupełniające? By do niego podejść, trzeba najpierw spełnić odpowiednie wymagania przed kursem, a w zasadzie to jedno; trzeba mieć ważne uprawnienia. Kursy uzupełniające przeznaczone są bowiem dla kierowców, chcących przedłużyć ważność swoich uprawnień ADR. Kursy ważne są przez 5 lat, a żeby nie wygasły, trzeba je odnowić w ostatnim roku. Sprawdź: szkolenia ADR.

Program kursów ADR – klasyfikacja, transport, oznakowanie

Kursy ADR mają bardzo obszerny zakres. Kursanci zdobywają wyczerpującą wiedzę na temat pracy z groźnymi materiałami i ich transportu. Dzięki temu wiedzą, jak:

 • interpretować przepisy prawne,
 • rozpoznawać i zapobiegać zagrożeniom związanym z materiałami wybuchowymi, promieniotwórczymi, żrącymi i łatwopalnymi,
 • działać po zaistnieniu wypadku (pierwsza pomoc, bezpieczeństwo na drodze, użycie sprzętu ochronnego i środków ochrony indywidualnej),
 • oznakować transport,
 • działa wyposażenie pojazdów: przeciwpożarowe i ochronne,
 • załadować i rozładować pojazd w bezpieczny sposób,
 • chronić materiały niebezpieczne.

Istnieje kilka rodzajów kursów, m. in. obsługi cystern, transportu materiałów kurs ADR klasy 1, czy przewożenia towarów kurs ADR klasy 7.

Niewłaściwe postępowanie może mieć tragiczne skutki. Specjalistyczna wiedza z zakresu transportu drogowego i przewozu towarów niebezpiecznych uchroni Twoje przedsiębiorstwo przed wypadkami i katastrofami.

Zdaj się na doświadczenie naszych instruktorów, którzy organizują szkolenia i przygotują Twoich pracowników do obowiązków związanych z obsługą groźnych materiałów. Nasi instruktorzy prowadzą również szkolenia ADR, które świetnie uzupełnią wiedzę z kursów ADR, jak np. szkolenie BHP, czy szkolenie z mocowania ładunków.

Natomiast w sprawach organizacyjnych, wypróbuj usługę doradztwo ADR. Nasi doradcy pomogą ci we wszystkich sprawach!

Kursy ADR od Dinudis

Każdy, kto chce zajmować się transportem materiałów niebezpiecznych, musi ukończyć kurs ADR. Wymagania prawne zobowiązują pracodawców do upewnienia się, że ich pracownicy mają odpowiednie zaświadczenia.

Koszt kursu ADR jest niewielki w porównaniu z możliwościami zawodowymi, jakie zapewniają uprawnienia ADR. Cena w Dinudis jest atrakcyjna i skorelowana z ich jakością. Wystarczy tylko spojrzeć na opinie naszych byłych kursantów, by się o tym przekonać.

Do tego łatwo dobrać odpowiednie terminy kursów ADR we Wrocławiu, dzięki elastycznemu grafikowi. Skontaktuj się z nami – nasz pracownik w odpowiedzi zwrotnej poda Ci najbliższy termin kursu ADR w mieście Wrocław. Nigdy nie odwołujemy naszych zajęć! Dzięki temu nie musisz się martwić, że przepadł Ci termin kursu.

Kontakt

Biuro

Dinudis Sp. z o.o.

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

NIP: 8943202974

KRS: 0001013366

Siedziba

ul.Pilczycka 163

54-144 Wrocław

Kom: 505-877-894, 600-947-531,

Email: j.dinudis@icloud.com

Rachunek bankowy - PKO Bank Polski 53 1020 5242 0000 2302 0589 8806