Skip to content
https://dinudis.pl/wp-content/uploads/2023/10/jak_uzyskac_zaswiadczenia_ADR.jpg

Jak uzyskać zaświadczenie ADR?

Nie każdy może legalnie przewozić paliwa, chemikalia i materiały wybuchowe. Aby jeździć z materiałami niebezpiecznymi po europejskich i polskich drogach należy uzyskać specjalne zaświadczenie ADR.

Te trzy tajemnicze litery to skrót od nazwy międzynarodowej konwencji, która reguluje zasady przewozu groźnych ładunków. Znajomość przepisów to przepustka do dobrze płatnych zleceń transportowych.

Uprawnienia ADR można zdobyć na specjalnych kursach, które są dostępne w przystępnych cenach. Takie szkolenia stanowią znakomitą ofertę dla kierowców zainteresowanych poszerzeniem kwalifikacji i zdobyciem nowych uprawnień.

Co musi mieć kierowca ADR?

Aby starać się o uprawnienia w tym zakresie należy mieć ukończone 21 lat oraz posiadać prawo jazdy odpowiedniej kategorii, czyli kat. B lub kat. C, które zezwalają na prowadzenie cystern. Od tych wymogów istnieje wyjątek.

Limit wiekowy nie obowiązuje kierowców pracujących na zlecenie wojska. Pozostali muszą spełnić powyższe wymagania, a także odbyć szkolenia ADR. Kurs kończy egzamin sprawdzający, który musi zostać ukończony z wynikiem pozytywnym. Następnie kierowca otrzymuje zaświadczenie ADR.

Dokument uprawnia do przewozu materiałów niebezpiecznych na drogach i jest ważny przez 5 lat. Po tym czasie trzeba zdecydować się na przedłużenie ADR.

Jakie są kursy ADR?

Ci kierowcy, którzy starają się o zaświadczenie ADR po raz pierwszy, będą przystępować do kursu początkowego. Jego zakres obejmuje podstawowe wiadomości konieczne do uzyskania zaświadczenia ADR. Nowością są kursy ADR online.

W tej formie można odbyć teoretyczną część zajęć. Ich tematem są zarówno przepisy krajowe, jak i umowy międzynarodowe, które dotyczą przewozu drogowego materiałów niebezpiecznych. Część praktyczna kursu obejmuje szczegóły przewozu jak bezpieczeństwo załadunku i wyładunku groźnych substancji, a także wymagania dotyczące pojazdów oraz zasady oznakowania ADR.

Zazwyczaj kurs podstawowy na zaświadczenie ADR obejmuje ok. 18-24 godzin lekcyjnych. Po zakończeniu wersji podstawowej można przejść jeden z kursów specjalistycznych, np. w zakresie przewozu materiałów wybuchowych bądź przewozu cysterną.

Co daje kurs ADR?

Ukończenie kursu podstawowego może nie wystarczyć, by móc transportować wszystkie ładunki. W ofertach firm prowadzących szkolenia znajdują się też zajęcia doszkalające np. w zakresie materiałów radioaktywnych.

Takie kursy podejmuje się również wtedy, gdy zajdzie konieczność przedłużenia ADR. Szkolenie specjalistyczne jest nieco krótsze niż wersja podstawowa i trwa od 5 do 16 godzin. Taki kurs doszkalający kończy się prolongatą zaświadczenia ADR.

Co istotne, podczas zajęć praktycznych odbywają się ćwiczenia zachowania w niebezpiecznych sytuacjach, jak wypadki, awarie i pożary. Kurs ADR obejmuje także zajęcia pierwszej pomocy.

Czy trudno zdać egzamin na ADR?

Finałem kursu ADR jest egzamin. Po ukończeniu szkolenia kierowca ma na podejście do niego aż 6 miesięcy. Jeżeli próba zdobycia zaświadczenia ADR nie uda się za pierwszym razem, kursant ma prawo do egzaminów poprawkowych.

Jego umiejętności sprawdza dwuosobowa komisja, którą powołuje marszałek województwa. Egzaminy na ADR mają formę pisemnego testu złożonego z pytań jednokrotnego wyboru. Kursant wybiera właściwą spośród trzech odpowiedzi, analogicznie jak podczas egzaminu teoretycznego na prawo jazdy. Test trwa 60 minut i obejmuje 30 pytań w razie szkolenia podstawowego, a od 30 do 40 minut i od 15 do 18 pytań w razie szkoleń specjalistycznych.

Aby zdać, należy pozytywnie odpowiedzieć na dwie trzecie pytań.

Gdzie zrobić kurs ADR?

Pozytywne ukończenie kursu i zdanie egzaminu skutkuje nabyciem uprawnień do transportu materiałów niebezpiecznych w ponad 50 krajach świata. W celu uzyskania zaświadczenia o uprawnieniach należy złożyć odpowiedni formularz we właściwym urzędzie marszałkowskim.

Koszt wydania zaświadczenia to 50,50 zł. Na zaświadczenia ADR oczekuje się ok. 3 dni. Kursy ADR prowadzą profesjonalni instruktorzy. Takie szkolenia oferują wyselekcjonowane firmy, które dysponują odpowiednimi uprawnieniami do szkolenia kierowców.

Spis podmiotów prowadzących szkolenia znajduje się na stronie Transportowego Dozoru Technicznego. Koszt kursu jest stosunkowo przystępny, jednak należy pamiętać, że wymagane jest posiadanie prawa jazdy kat. C, czyli na pojazdy o dmc przekraczającej 3,5 t.

Czy warto robić kurs ADR?

Odpowiedź brzmi jak najbardziej tak. Zaświadczenie ADR umożliwia podjęcie dobrze płatnej pracy przy przewozie paliw, chemikaliów i materiałów wybuchowych. Obecnie miesięczna pensja kierowcy z uprawnieniami ADR to od 5 do 10 tys. zł.

Oczywiście im bardziej zaawansowane uprawnienia i więcej ukończonych kursów, tym wyższe stawki za przewóz. Ze względu na to, że zaświadczenia ADR są ważne w ponad 50 krajach świata, nic nie stoi na przeszkodzie, aby podjąć pracę kierowcy cysterny np. w innym kraju Europy.

W takich państwach, jak Szwajcaria, pensje kierowców z uprawnieniami ADR sięgają 30 tys. złotych miesięcznie. Poszerzanie kwalifikacji po prostu się opłaca.

https://dinudis.pl/wp-content/uploads/2023/10/jak_uzyskac_zaswiadczenia_ADR.jpg

Skontaktuj się z nami!

Potrzebujesz więcej informacji na temat naszej oferty?

Wypełnij formularz.

Skontaktujemy się 
z Tobą jak najszybciej.